summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/libs/ardour/po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'libs/ardour/po')
-rw-r--r--libs/ardour/po/cs.po46
-rw-r--r--libs/ardour/po/de.po8
2 files changed, 27 insertions, 27 deletions
diff --git a/libs/ardour/po/cs.po b/libs/ardour/po/cs.po
index ec02416534..18888b096a 100644
--- a/libs/ardour/po/cs.po
+++ b/libs/ardour/po/cs.po
@@ -3688,19 +3688,19 @@ msgstr "Konstrukce objektu řízení přehrávání typu %1 selhala"
#: transport_master.cc:420 transport_master.cc:453
msgid "SyncSource|JACK"
-msgstr "SyncSource|JACK"
+msgstr "JACK"
#: transport_master.cc:427
msgid "SyncSource|MTC"
-msgstr "SyncSource|MTC"
+msgstr "MTC"
#: transport_master.cc:437
msgid "SyncSource|M-Clk"
-msgstr "SyncSource|M-Clk"
+msgstr "M-Clk"
#: transport_master.cc:447
msgid "SyncSource|LTC"
-msgstr "SyncSource|LTC"
+msgstr "LTC"
#: transport_master_manager.cc:135
msgid "programming error:%1"
@@ -4696,7 +4696,7 @@ msgstr "Nelze nastavit stav VCA"
#~ msgstr "Disk: <span foreground=\"%s\">%02dh:%02dm:%02ds</span>"
#~ msgid "Timecode|TC: <span foreground=\"%s\">%s</span>"
-#~ msgstr "Časový kód|ČK: <span foreground=\"%s\">%s</span>"
+#~ msgstr "ČK: <span foreground=\"%s\">%s</span>"
#~ msgid ""
#~ "%1 is not connected to any audio backend.\n"
@@ -8645,7 +8645,7 @@ msgstr "Nelze nastavit stav VCA"
#~ msgstr "Vstup MIDI povolen"
#~ msgid "Rec|R"
-#~ msgstr "Rec|N"
+#~ msgstr "N"
#~ msgid "Record enabled"
#~ msgstr "Nahrávání povoleno"
@@ -8663,13 +8663,13 @@ msgstr "Nelze nastavit stav VCA"
#~ msgstr "Sólo"
#~ msgid "SoloIso|SI"
-#~ msgstr "SoloIso|OS"
+#~ msgstr "OS"
#~ msgid "Solo Isolated"
#~ msgstr "Oddělené sólo"
#~ msgid "SoloLock|SS"
-#~ msgstr "SoloLock|ZS"
+#~ msgstr "ZS"
#~ msgid "Solo Safe (Locked)"
#~ msgstr "Zajištěné sólo (zamknuto)"
@@ -9467,10 +9467,10 @@ msgstr "Nelze nastavit stav VCA"
#~ msgstr "Spousta"
#~ msgid "Logscale|Lg"
-#~ msgstr "Logaritmicky|Lg"
+#~ msgstr "Lg"
#~ msgid "Rectified|Rf"
-#~ msgstr "Napraveno|Npv"
+#~ msgstr "Npv"
#~ msgid "Logscale"
#~ msgstr "Logaritmicky"
@@ -12186,7 +12186,7 @@ msgstr "Nelze nastavit stav VCA"
#~ msgstr "Toto nastavení se neprojeví, dokud %1 nespustíte znovu."
#~ msgid "Options|Undo"
-#~ msgstr "Volby|Zpět"
+#~ msgstr "Zpět"
#~ msgid "Verify removal of last capture"
#~ msgstr "Potvrdit odstranění poslední nahrávky"
@@ -13013,7 +13013,7 @@ msgstr "Nelze nastavit stav VCA"
#~ msgstr "Viditelnost tlačítka skriptu pro činnost"
#~ msgid "Preferences|Metering"
-#~ msgstr "Nastavení|Ukazatel hladiny"
+#~ msgstr "Ukazatel hladiny"
#~ msgid "Peak hold time"
#~ msgstr "Čas držení nejvyšší hodnoty"
@@ -13869,7 +13869,7 @@ msgstr "Nelze nastavit stav VCA"
#~ msgstr "Směšovač DJ"
#~ msgid "Metadata|Mixer"
-#~ msgstr "Popisná data|Směšovač"
+#~ msgstr "Směšovač"
#~ msgid "School"
#~ msgstr "Škola"
@@ -15087,7 +15087,7 @@ msgstr "Nelze nastavit stav VCA"
#~ msgstr "Centy:"
#~ msgid "Time|Shift"
-#~ msgstr "Čas|Posun"
+#~ msgstr "Posun"
#~ msgid "TimeFXButton"
#~ msgstr "Tlačítko TimeFX"
@@ -16056,25 +16056,25 @@ msgstr "Nelze nastavit stav VCA"
#~ msgstr "Vložit oblast ze seznamu oblastí"
#~ msgid "group|G"
-#~ msgstr "Skupina|Sk"
+#~ msgstr "Sk"
#~ msgid "relative|Rel"
-#~ msgstr "Poměrně|Pom"
+#~ msgstr "Pom"
#~ msgid "mute|M"
-#~ msgstr "Ztlumit|Z"
+#~ msgstr "Z"
#~ msgid "solo|S"
-#~ msgstr "Sólo|S"
+#~ msgstr "S"
#~ msgid "monitoring|Mon"
-#~ msgstr "Sledování|Sl"
+#~ msgstr "Sl"
#~ msgid "selection|Sel"
-#~ msgstr "Výběr|V"
+#~ msgstr "V"
#~ msgid "active|A"
-#~ msgstr "Činný|Č"
+#~ msgstr "Č"
#~ msgid "File Exists!"
#~ msgstr "Soubor existuje!"
@@ -17538,7 +17538,7 @@ msgstr "Nelze nastavit stav VCA"
#~ msgstr "Nástroje pro propojení předmětu/rozsahu"
#~ msgid "editing|E"
-#~ msgstr "Úpravy|Ú"
+#~ msgstr "Ú"
#~ msgid "Sharing Editing?"
#~ msgstr "Sdílení úprav?"
@@ -17547,7 +17547,7 @@ msgstr "Nelze nastavit stav VCA"
#~ msgstr "Zakázat přídavné moduly během nahrávání"
#~ msgid "Visual|Interface"
-#~ msgstr "Viditelný|Rozhraní"
+#~ msgstr "Rozhraní"
#~ msgid "Editing"
#~ msgstr "Úpravy"
diff --git a/libs/ardour/po/de.po b/libs/ardour/po/de.po
index 25f0b85a70..89f61afe1d 100644
--- a/libs/ardour/po/de.po
+++ b/libs/ardour/po/de.po
@@ -3876,19 +3876,19 @@ msgstr "Konstruktion eines transport master Objekts vom Typ %1 misslungen"
#: transport_master.cc:423 transport_master.cc:456
msgid "SyncSource|JACK"
-msgstr "SyncQuelle|JACK"
+msgstr "JACK"
#: transport_master.cc:430
msgid "SyncSource|MTC"
-msgstr "SyncQuelle|MTC"
+msgstr "MTC"
#: transport_master.cc:440
msgid "SyncSource|M-Clk"
-msgstr "SyncQuelle|M-Clk"
+msgstr "M-Clk"
#: transport_master.cc:450
msgid "SyncSource|LTC"
-msgstr "SyncQuelle|LTC"
+msgstr "LTC"
#: transport_master.cc:493
msgid "All"